DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ- Aktualizácia PHSR mesta Žilina