Skip available courses

Available courses

Ako robiť "strieborné" vzdelávanie

Tréning trénerov "Ako vzdelávať 50+"

Zamestnávanie 50 plus na regionálnej úrovni

DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ-  PHSR mesta Veľký Krtíš

Príprava a implementácia projektov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Študijné materiály pre absolventov bezplatných školení, realizovaných v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“:

CVNO sa rozhodlo zmapovať potreby MVO, aby sme vedeli čo najviac prispôsobiť svoju ponuku reálnym potrebám.
Čítať toto diskusné fórum môžu všetci, ale len zaregistrovaní môžu klásť otázky a diskutovať.
Ak potrebujete upresniť, alebo doplniť informácie týkajúce sa obsahovej stránky štúdia, alebo alebo spôsobu, akým sa študuje - tak práve na to slúži toto diskusné fórum.


Registrovanie je jednoduché - kliknite sem na prečítajte si postup

Do tohoto kurzu nie je možné zapísať sa, je uzatvorený. Slúži na diskutovanie pracovníkov MsÚ v Prešove o jednotlivých častiach Strategického plánovanie rozvoja ľudských zdrojov.

Testovací  Kurz o inteligentnej energetike (2014)

VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: študenti/študentky, doktorandi/doktorandky,
pedagógovia a pracovníci/čky univerzít 2014

špeciálna pracovná skupina
VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: študenti/študentky, doktorandi/doktorandky,
pedagógovia a pracovníci/čky univerzít
VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: študenti/študentky, doktorandi/doktorandky,
pedagógovia a pracovníci/čky univerzít

VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: samosprávy a verejnosť regiónu Poľana

Príprava projektov pre fondy EÚ Košice

Príprava projektov pre fondy EÚ Bratislava

Základy tvorby projektov KE

Základy tvorby projektov BA

Príprava projektov pre fondy EÚ Banská Bystrica

 Financie v neziskovej organizácii Bratislava

Fundraising pre začiatočníkov Bratislava

 Fundraising pre začiatočníkov BB

Základy tvorby projektov

Fundraising pre začiatočníkov je kurz, v ktorom získate základy fundraisingu. Celý kurz je rozdelený do štyroch tém. Ich cieľom je oboznámiť Vás s tým, ako to v neziskovej organizácii v oblasti získavania zdrojov funguje. Po preštudovaní všetkých kníh by ste mali byť schopní zostaviť fundraisingovú stratégiu pre svoju organizáciu.

Financie v neziskovej organizácii

testing for - Capacity building of NGOs – new approache

Testujem repozitár

Slúži na vzdelávanie a výmenu skúseností lektorov CVNO

This is course provides a platform for tutors and experts from Serbia and Slovakia participating in creation of a study program "Economics and management of NGOs".

AVOAR - implementácia.

Stručná obsahová štruktúra kurzu:
Metodika tvorby projektov - komplex rád a doporučení do zákulisia tvorby projektov
Návod na prípravu domácich i medzinárodných projektov.
Analýzy, plánovanie, indikátory, rozpočty, formuláre
Príklady z praxe a prípadové štúdie
Individuálne konzultácie
Možnosť pracovať s vlastnými témami
Cieľom kurzu je príprava kvalifikovaných projektových manažérov, ktorí získajú základné manažérske zručnosti a potrebnú orientáciu pri príprave a implementácií projektov pre štrukturálne fondy, iniciatívy Európskej únie a komunitárne programy.
Cieľová skupina: MVO
CVNO pripravilo pre projektových manažérov z radov MVO špeciálnu ponuku. Za finančnej podpory NOS-OSF pripravilo 6 týždňový e-learningový kurz na tému „Ako pripraviť úspešný projekt".
Tento krát pripravilo e-learningový kurz zameraný na kľúčové kroky pri tvorbe projektu. Po prvý krát sú účastníkom k dispozícii video tréningy na jednotlivé témy.

Podpora medzinárodného projektu s diskusiami

Test1

Pilot vesion of the course (pilot in May/June 2014)

Advocacy For Social Change

Advocacy for Social Change final v.1.0

EU Fundraising final v.1.0

Needs Assessment

Finance Essentials

Finance Essentials Final v.1.0 - session 1

Used for Marie's Advanced Certificate in eLearning - temporary course

1. Ako funguje motivácia zamestnancov

2. Čo môžem ako vedúci urobiť pre podporenie motivácie

3. Strata motivácie pracovať

4. Odporúčaná literatúra

5. Test základných poznatkov

6. Prípadová štúdia

7. Hodnotenie kurzu

Kurz Vás prevedie základnými teóriami blbcov a moodlu. Tento kurz Vám ponúka jedinečnú možnosť zabaviť sa a vyventilovať .

testovanie

testovanie 

testovanie

Korenková testovanie

Testy a pokusy