DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ- Aktualizácia PHSR mesta ŽilinaPreview

Vážení občania,

Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Týmto základným dokumentom sa bude riadiť rozvoj mesta Žilina v najbližších rokoch a zároveň je to dokument, na základe ktorého sa mesto a všetky subjekty v ňom (vrátane podnikateľských) môžu uchádzať o granty a inú pomoc z Európskej únie.

Vaše názory sú pre nás dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnením pomôžete lepšiemu spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina (PHSR). Vyplnenie Vám nezaberie veľa času.

Dotazník bude prístupný až do 10. mája 2013, z dôvodu dočasnej technickej nedostupnosti dotazníka.

V prípade, že máte technické problémy s vyplnením dotazníka, kliknite na odkaz a vyplnený dotazník pošlite na phsr@zilina.sk DOTAZNÍK vo worde.

Ďakujem za vašu ochotu.

Riešiteľský tím PHSR mesta Žilina