Prihláška a pozvánka na regionálne workshopy - Ako robiť „strieborné“ vzdelávanie