Tréningové témy:

  • Financie v neziskovej organizácii / S. Miková a J. Malovičová
  • Fundraising pre začiatočníkov / S. Miková a J. Malovičová
  • Základy tvorby projektov / D. Hullová
  • Príprava projektov pre fondy EÚ / T. Findra
  • Rozvoj špecifických organizačných zručností MVO / P. Košťan (téma mimo e-learning)

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce (Švajčiarskeho finančného mechanizmu – ŠFM).

Kalendár tréningov