školenie pre UNION

1. Ako funguje motivácia zamestnancov

2. Čo môžem ako vedúci urobiť pre podporenie motivácie

3. Strata motivácie pracovať

4. Odporúčaná literatúra

5. Test základných poznatkov

6. Prípadová štúdia

7. Hodnotenie kurzu

Kurz Vás prevedie základnými teóriami blbcov a moodlu. Tento kurz Vám ponúka jedinečnú možnosť zabaviť sa a vyventilovať .

testovanie

testovanie 

testovanie

Korenková testovanie

Testy a pokusy