Vitajte na platforme vzdelávania o udržateľnej energetike!

Podľa toho, do ktorého kurzu ste sa zaregistrovali, si vyberte jednu z možností:


Kurz pre samosprávy a verejnosť
Kurz pre univerzity


Na tejto platforme nájdete všetky aktuálne informácie o Vašom kurze (prezentácie, učebné texty, prehľad odporúčaných zdrojov) a otvorí sa Vám prístup k diskusiám s ostatnými poslucháčmi vo Vašej skupine a s lektormi.

Dúfame, že Vám táto forma vzdelávania bude vyhovovať a jeho obsah Vás obohatí.


Priatelia Zeme-CEPA

Testovací  Kurz o inteligentnej energetike (2014)

VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: študenti/študentky, doktorandi/doktorandky,
pedagógovia a pracovníci/čky univerzít 2014

špeciálna pracovná skupina
VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: študenti/študentky, doktorandi/doktorandky,
pedagógovia a pracovníci/čky univerzít
VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: študenti/študentky, doktorandi/doktorandky,
pedagógovia a pracovníci/čky univerzít

VZDELÁVACÍ KURZ O UDRŽATEĽNEJ REGIONÁLNEJ ENERGETIKE
Cieľová skupina: samosprávy a verejnosť regiónu Poľana