Prihláška a pozvánka na regionálne workshopy - Ako robiť „strieborné“ vzdelávaniePreview

Pre tých, ktorí ešte nie sú prihlásení kliknite prosím dole do priestoru  "Odpovedzte na otázky ....." 

Vážení priatelia, dovoľujeme si vás pozvať na workshop Ako robiť „strieborné“ vzdelávanie, ktorý sa realizuje v rámci projektu Ako vzdelávať 50+.

Dátumy a miesta realizácie:

19. júna 2019 (streda) - Trnava, Trhová ul. 2 (budova bývalého Tatraskla)

20. júna 2019 (štvrtok) - Banská Bystrica, Žltý piesok 12 (priestory CVNO)  

21. júna 2019 (piatok) - Košice, Hlavná 68

Doba realizácie: 8:00 – 16:30

Lektori: Dušan Ondrušek, Monika Grochová, Tomáš Findra, Danica Hullová, Miroslav Hulla

 PROGRAM DŇA:

 Prestavenie projektu

  • Očakávania účastníkov
  • Ako sa vekom mení schopnosť učiť sa Ageizmus a rozšírené predstavy o učení sa seniorov..   (prednáška a cvičenie s diskusiou)
  • Metódy a metodiky trénovania pre ľudí vo veku 50+ a pre medzigeneračné skupiny
    (diskusné postupy , práca s obrázkami a videami, kde možno uplatniť zážitkové postupy) –ukážka cvičenia  
  • Ako hodnotiť efektívnosť krátkodobých vzdelávacích intervencií a dlhodobých tréningových programov pre seniorov (skúseností z evaluácií vzdelávacích programov
  • Diskusia (formou World Café): Výmena dobrých skúseností z učenia seniorov a medzigeneračných skupín

Regionálne workshopy sa budú realizovať v Trnave (19.6.2019), Banskej Bystrici (20.6.2019) a Košiciach (21.6.2019). Miesto konania bude upresnené. Okrem toho Vám ponúkame interaktívny e-learningový priestor, kde nájdete ďalšie príklady, návody a doplnkové texty. Workshop je bezplatný. Náklady hradíme z projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Počet osôb v každom meste je limitovaný (max. 20 účastníkov).  

Akékoľvek otázky zasielajte na info@cvno.sk, alebo volajte na 0907 811 533 (Miroslav Hulla).

Pre tých, ktorí ešte nie sú prihlásení kliknite prosím do priestoru nižšie "Odpovedzte na otázky ....."