DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ-  PHSR mesta Veľký Krtíš

Príprava a implementácia projektov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Študijné materiály pre absolventov bezplatných školení, realizovaných v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“:

CVNO sa rozhodlo zmapovať potreby MVO, aby sme vedeli čo najviac prispôsobiť svoju ponuku reálnym potrebám.
Čítať toto diskusné fórum môžu všetci, ale len zaregistrovaní môžu klásť otázky a diskutovať.
Ak potrebujete upresniť, alebo doplniť informácie týkajúce sa obsahovej stránky štúdia, alebo alebo spôsobu, akým sa študuje - tak práve na to slúži toto diskusné fórum.


Registrovanie je jednoduché - kliknite sem na prečítajte si postup

Do tohoto kurzu nie je možné zapísať sa, je uzatvorený. Slúži na diskutovanie pracovníkov MsÚ v Prešove o jednotlivých častiach Strategického plánovanie rozvoja ľudských zdrojov.