Analýza vzdelávacích potrieb MVO - dotazníkNáhľad

Milí priatelia,

Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) pripravilo prieskum zameraný na zlepšenie štruktúry a ponuky svojich služieb v oblasti budovania kapacít mimovládnych neziskových organizácií.
Poslaním CVNO je rozvoj ľudí, inštitúcií, spoločností a regiónov na Slovensku a v zahraničí so zameraním na:

  • jedinečné a inovatívne projekty,
  • vzdelávanie, prípravu a vydávanie študijných materiálov v oblasti projektového riadenia, manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov,
  • analýzy, prieskumy a tvorbu koncepcií,
  • transfer domácich a zahraničných skúseností,
  • a poradenskú činnosť.

Obraciame sa na Vás, ako našich súčasných alebo potenciálnych partnerov, účastníkov a kolegov. Boli by sme radi, keby ste v dotazníku uviedli, aké aktuálne potreby vnímate vo Vašej organizácii. Vaše odpovede nám pomôžu priblížiť plánovanú ponuku Vašim potrebám. Jeho výsledky budú súčasne použité aj pri tvorbe východísk v oblasti budovania kapacít MVO v novom programovom období 2014 – 2020, do ktorého vstupujem, hlavne ako člen Watchdogu.

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka do 10. 7. 2012. V prípade, že v závere dotazníka uvediete Vaše kontaktné údaje, máte možnosť získať 10% zľavu na 1 vzdelávací kurz podľa vášho výberu z programovej ponuky CVNO v sezóne jeseň 2012 – jar 2013.

Vďaka za ochotu a pekný deň,
Dana Hullová, riaditeľka CVNO