Prihláška na otvorené bezplatné tréningyNáhľad

Vážení priatelia,

Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) pre vás pripravilo ponuku otvorených workshopov. 

Účasť na workshopoch je bezplatná. Účastníci workshopov majú hradené študijné materiály a občerstvenie.

Kapacita pre jeden worskhop je cca 10 – 12 účastníkov. Každá z 5 tém bude prebiehať v mestách Banská Bystrica, Košice a Bratislava.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci projektu „Budovanie kapacít MVO - nové prístupy“, spolufinancovaného z programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce (Švajčiarskeho finančného mechanizmu – ŠFM).