Prieskum potrieb v súvislosti s finančným riadením implementácie projektov spolufinancovaných z európskej únie - dotazníkPreview

Vážení kolegovia,

CVNO poskytuje profesionálnu a prakticky orientovanú podporu žiadateľom v projektoch financovaných z fondov Európskej únie viac ako 10 rokov. Momentálne sa snažíme identifikovať najpálčivejšie problémy vo finančnom riadení projektov, s ktorými zápasia zamestnanci úspešných žiadateľov napriek tomu, že projekt je podporený a prípadne aj implementovaný internými alebo externými profesionálmi.

Prosím Vás o vyplnenie dotazníka. Elektronický dotazník nájdete na odkaze uvedenom nižšie, celkový čas vyplnenia neprekročí 2-3 minúty.

V prípade, že v závere dotazníka uvediete Vaše kontaktné údaje, máte možnosť získať 10% zľavu na 1 vzdelávací kurz podľa vášho výberu z programovej ponuky CVNO v sezóne jeseň 2012 – jar 2013, alebo individuálnu konzultáciu s odborníkom.

Dotazník bude prístupný do 6.10. 2012.

Ďakujem za spoluprácu.

Mgr. Danica Hullová
riaditeľka CVNO