PrihláškaPreview

Vážení priatelia,

Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) pre vás pripravilo ponuku otvorených workshopov. Účasť na workshopoch je bezplatná. Účastníci workshopov majú hradené študijné materiály a občerstvenie.

Kapacita pre jeden worskhop je cca 10 – 12 účastníkov. Každá z 5 tém bude prebiehať v mestách Banská Bystrica, Košice a Bratislava.

Uzávierka prihlášok je max. 3 dni pred začiatkom kurzu, resp. ihneď po naplnení kapacity workshopu.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci projektu „Budovanie kapacít MVO - nové prístupy“, spolufinancovaného z programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce (Švajčiarskeho finančného mechanizmu – ŠFM).

Viac informácií o zameraní jednotlivých workshopoch nájdete na www.cvno.sk.