DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ- PHSR mesta Veľký KrtíšPreview

Vážení občania,

Mesto Veľký Krtíš pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 - 2023. Týmto základným dokumentom sa bude riadiť rozvoj mesta Veľký Krtíš v najbližších rokoch a zároveň je to dokument, na základe ktorého sa mesto a všetky subjekty v ňom (vrátane podnikateľských) môžu uchádzať o granty a inú pomoc z Európskej únie.
Vaše názory sú pre nás dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnením pomôžete lepšiemu spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Krtíš (PHSR). Vyplnenie Vám nezaberie veľa času (cca 5 - 7 min.). Dotazník bude prístupný až do 17. júla 2015

Ďakujem za vašu ochotu.
Riešiteľský tím PHSR mesta Veľký Krtíš