Prieskum potrieb MVOPreview

Prieskum je zameraný na zisťovanie aktuálnych potrieb mimovládnych organizácií v oblasti posilňovania interných a externých kapacít. Výsledky prieskumu budú použité pre účely monitorovania súčasnej situácie v MVO na Slovensku a prípravy nového programového obdobia 2014 - 2020 a optimalizácie ponuky rozvojových služieb pre MVO.